Program studiów

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024:

Plany studiów, sylabusy i zakłądane efekty kształcenia dostępne są pod adresem: https://sylabusy.pbs.edu.pl/pl/1/1/1/2/12

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023:

Plany studiów

Sylabusy

Zakładane efekty uczenia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

Plany studiów

Sylabusy

Zakładane efekty uczenia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021:

Plany studiów

Sylabusy

Zakładane efekty uczenia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:

Plany studiów

Sylabusy

Zakładane efekty uczenia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019:

Plany studiów

Sylabusy

Zakładane efekty uczenia