Praktyki studenckie i staże

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich:

dr inż. Piotr Grad

Opiekunowie  praktyk studenckich:

 • dr inż. Piotr Grad – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek elektronika i telekomunikacja,
 • dr inż. Rafał Boniecki – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek teleinformatyka,
 • dr inż. Łukasz Zabłudowski – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek informatyka stosowana,
 • dr inż. Dariusz Surma – studia stacjonarne, kierunek energetyka,
 • dr inż. Dariusz Surma – studia stacjonarne, kierunek elektrotechnika,
 • dr inż. Dariusz Surma – studia stacjonarne, kierunek automatyka i elektronika,
 • dr inż. Piotr Boniewicz – studia niestacjonarne, kierunek elektrotechnika.

Od roku akademickiego 2021/2022 praktyki studenckie realizują studenci studiów inżynierskich, kierunków:

 • automatyka i elektronika - po semestrze IV – 4 tygodnie,
 • automatyka i elektronika - w semestrze VI – 21 tygodni,
 • elektronika i telekomunikacja – po semestrze IV – 4 tygodnie,
 • elektrotechnika – po semestrze VI – 4 tygodnie,
 • energetyka – po semestrze VI – 4 tygodnie,
 • informatyka stosowana – po semestrze IV – 4 tygodnie,
 • teleinformatyka – po semestrze IV – 4 tygodnie.