Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 •  dr inż. Zbigniew Zakrzewski – Przewodniczący
 • dr inż. Adam Marchewka
 • dr inż. Beata Marciniak
 • dr inż. Sławomir Bujnowski
 •  dr inż. Jacek Majewski
 •  dr inż. Grzegorz Meckien
 • dr inż. Dariusz Surma
 •  dr inż. Zbigniew Kłosowski
 •  mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców
 •  Kacper Olszewski – przedstawiciel studentów (Automatyka i Elektronika)
 • Zuzanna Kargól  – przedstawiciel studentów (Informatyka Stosowana)
 • mgr inż. Jacek Suty – student szkoły Doktorskiej

Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju Wydziału:

 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ
 • dr inż. Piotr Kiedrowski
 • dr hab. inż. Jan Mućko, prof. PBŚ
 • dr inż. Sławomir Bujnowski
 • dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ