Władze

Dziekan
dr inż. Tomasz Marciniak, prof. PBŚ
tomasz.marciniak@pbs.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Adam Marchewka 
tel. +48 52 340 80 08
adam.marchewka@pbs.edu.pl

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej
dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ
marcin.drechny@pbs.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej
dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ
kazimierz.bielinski@pbs.edu.pl

Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Piotr Kiedrowski
piotr.kiedrowski@pbs.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Łukasz Saganowski
lukasz.saganowski@pbs.edu.pl