Rady programowe

Rada programowa kierunku Elektronika i telekomunikacja (EiT):

 • dr inż. Jacek Majewski – przewodniczący
 • dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ
 • dr inż. Piotr Kiedrowski
 • dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 • mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 • Patryk Christke  – przedstawiciel studentów

Rada programowa kierunku Elektrotechnika (ELE):

 • dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący 
 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ
 • prof. dr hab. inż. Leszek Szychta
 • dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ
 • dr inż. Dariusz Surma
 • inż. Sara Mąka – przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel otoczenia gospodarczego

Rada programowa kierunku Energetyka (EN):

 • dr inż. Dariusz Surma – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta
 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ
 • dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ
 • dr inż. Grzegorz Meckien
 • inż. Wiesław Mokański – Telefonika Kable S.A. - przedstawiciel otoczenia gospodarczego
 • Karol Mielniczak – przedstawiciel studentów

Rada programowa kierunku Informatyka stosowana (IST):

 • dr inż. Beata Marciniak – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 • dr inż. Zbigniew Lutowski
 • dr inż. Agata Giełczyk
 • dr inż. Tomasz Marciniak, prof. PBŚ
 • mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców
 • Amelia Kowalczyk– przedstawiciel studentów 

Rada programowa kierunku Automatyka i elektronika (AiE):

 • dr inż. Zbigniew Kłosowski – przewodniczący
 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ
 • dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ
 • dr inż. Marta Kolasa
 • dr inż. Maciej Fajfer
 • mgr inż. Tomasz Trzajna – przedstawiciel przemysłu
 • Kacper Olszewski – przedstawiciel studentów

Rada programowa kierunku Teleinformatyka (TIN):

 • dr inż. Sławomir Bujnowski – przewodniczący
 • dr inż. Łukasz Zabłudowski – sekretarz
 • dr inż. Jacek Majewski
 • dr hab inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ
 • dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 • mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 • Mateusz Brudniak – przedstawiciel studentów

Rada programowa kierunku Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

 • dr inż. Jacek Majewski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Rafał Długosz, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ
 • dr inż. Monika Kosowska
 • mgr inż. Krzysztof Lewandowski – przedstawiciel pracodawców
 • Fabian Popielewski – przedstawiciel studentów