Rady naukowe

Rada naukowa dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja:

 • dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Michał Choraś
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wysocki
 • dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Rafał Długosz, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Rafał Kozik, prof. PBŚ
 • dr inż. Tomasz Marciniak, prof. PBŚ
 • dr inż. Sławomir Bujnowski
 • dr inż. Agata Giełczyk
 • dr inż. Piotr Kiedrowski
 • dr inż. Damian Ledziński
 • dr inż. Zbigniew Lutowski
 • dr inż. Adam Marchewka
 • dr inż. Beata Marciniak
 • dr inż. Ireneusz Olszewski
 • dr inż. Marek Pawlicki
 • dr inż. Łukasz Saganowski
 • dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Rada naukowa dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne:

 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ – przewodniczący
 • prof. dr hab inż. Elżbieta Szychta
 • prof. dr hab inż. Leszek Szychta
 • dr hab inż. Jan Mućko, prof. PBŚ
 • dr hab inż. Rafał Długosz, prof. PBŚ
 • dr hab inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ
 • dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ
 • dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ
 • dr inż. Maciej Fajfer
 • dr inż. Zbigniew Kłosowski
 • dr inż. Marta Kolasa
 • dr inż. Piotr Grugel
 • dr inż. Ihor Orlowskyi