Kolegium Wydziału

Przewodniczący Kolegium Wydziału:    

Dziekan Wydziału:

1. dr inż. Tomasz MARCINIAK, profesor PBŚ

Prodziekan Wydziału                                                                 

2. dr inż. Mścisław ŚRUTEK

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich                      

Przewodniczący Rad naukowych dyscyplin działających na Wydziale:

3. dr inż. hab. Sławomir CIEŚLIK, profesor PBŚ

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika                              

4. dr hab. inż. Tomasz TALAŚKA, profesor PBŚ

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja                                 

Przewodniczący Rad programowych kierunków studiów:                                          

5. dr inż. Sławomir BUJNOWSKI                                                    

6. dr inż. Jacek MAJEWSKI                                                          

7. dr inż. Grzegorz MECKIEN                                                    

8. dr  inż. Dariusz SURMA                                                             

9. dr  inż. Beata MARCINIAK                                                     

10. dr inż. Zbigniew KŁOSOWSKI                                               

Kierownik Dziekanatu:

11. lic. Marlena Sänger-Pisarek                                                     

Przedstawiciel samorządu studenckiego:

12.  Martyna Tarczewska    

                                            

13. dr inż. Piotr Kiedrowski

 Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki                                 

14. dr inż. Marcin Drechny, profesor PBŚ

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej               

15. Prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś

Kierownik  Zakładu Informatyki Stosowanej i Inżynierii Systemów         

16. Prof. dr hab. inż. Michał Choraś

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych                                   

17. dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ

Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej                              

18.  mgr Krystyna Kowalczewska