Kolegium Wydziału

Przewodniczący Kolegium Wydziału:    

Dziekan Wydziału:

1. dr inż. Tomasz MARCINIAK, profesor PBŚ

Prodziekan Wydziału                                                                 

2. dr inż. Adam Marchewka

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich                      

Przewodniczący Rad naukowych dyscyplin działających na Wydziale:

3. dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, profesor PBŚ

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne                             

4. dr hab. inż. Tomasz TALAŚKA, profesor PBŚ

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja                                 

Przewodniczący Rad programowych kierunków studiów:                                          

5. dr inż. Sławomir BUJNOWSKI                                                    

6. dr inż. Jacek MAJEWSKI                                                          

7. dr inż. Grzegorz MECKIEN                                                    

8. dr  inż. Dariusz SURMA                                                             

9. dr  inż. Beata MARCINIAK                                                     

10. dr inż. Zbigniew KŁOSOWSKI          

                                    

11. lic. Marlena Sänger-Pisarek                                                     

Przedstawiciel samorządu studenckiego:

12.  Zuzanna Kargól  

                                            

13. dr inż. Piotr Kiedrowski

 Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki                                 

14. dr inż. Marcin Drechny, profesor PBŚ

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej               

15. Prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś

Kierownik  Zakładu Informatyki Stosowanej i Inżynierii Systemów         

16. Prof. dr hab. inż. Michał Choraś

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych                                   

17. dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ

Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej                              

18.  mgr Krystyna Kowalczewska    

19. mgr Ewelina Fischer - Sekretarz Kolegium