Współpraca ze szkołami

 

 

Wydarzenia, których Wydział jest stałym współorganizatorem:

Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki Polteleifno

Szczegółowe informacje: https://polteleinfo.edu.pl/

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej Euroelektra  

Szczegółowe informacje: https://euroelektra.edu.pl/

Olimpiadza Elektroników i Mechatroników Elektromechatron

Szczegółowe informacje: https://elektromechatron.edu.pl/

Zawody MiniSumo

Szczegółowe informacje: https://roboty.pbs.edu.pl/pl/

 

Dodatkowe aktywności pozalekcyjne dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych: 

Szkoła Programowania: od zera do matury.

Inicjatywa ma na celu podniesienie umiejętności uczniów w zakresie programowania w języku Python pod kątem matury, a także rozwinięcie ogólnych umiejętności programistycznych. 

Szczegółowe informacje: https://szkolaprogramowania.pbs.edu.pl/ 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi 

mgr inż. Marta Gackowska

e-mail: marta.gackowska@pbs.edu.pl