Plany zajęć dla studentów w semestrze zimowym

 

Studia stacjonarne

PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Automatyka i Elektronika

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektrotechnika

Kierunek: Energetyka

Kierunek: Informatyka Stosowana

SPECJALNOŚĆ: Data Science
SPECJALNOŚĆ: Technologie informacyjne
SPECJALNOŚĆ: Programowanie aplikacji biznesowych

Kierunek: Teleinformatyka

Studia niestacjonarne

PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektrotechnika

Kierunek: Informatyka Stosowana

Kierunek: Teleinformatyka

Studia stacjonarne

DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Informatyka Stosowana

SPECJALNOŚĆ: Programowanie dronów
SPECJALNOŚĆ: Systemy informatyczne

Studia niestacjonarne

DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektrotechnika

Kierunek: Informatyka Stosowana