Dług punktowy ECTS

Wartości całkowitego długu punktowego ECTS , umożliwiające rejestrację studenta na kolejny semestr studiów dla każdego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024 dla następujących kierunków w ramach profilu, formy i poziomu studiów:

1. Automatyka i Elektronika o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr (ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

30

60

35

25

III

30

90

70

20

IV

30

120

105

15

V

30

150

140

10

VI

30

180

180

0

VII

30

210

210

0

2. elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim:

a) na studiach stacjonarnych:

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

30

60

35

25

III

30

90

70

20

IV

30

120

105

15

V

30

150

140

10

VI

30

180

180

0

VII

30

210

210

0

Studia II stopnia

I

30

30

20

10

II

30

60

45

15

III

30

90

90

0

b) na studiach niestacjonarnych 

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

25

55

30

25

III

28

83

58

25

IV

20

103

83

20

V

26

129

114

15

VI

28

157

147

10

VII

23

180

180

0

VIII

30

210

210

0

Studia II stopnia

I

23

23

13

10

II

23

46

31

15

III

15

61

54

7

IV

29

90

90

0

 

3. Energetyka o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych:

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

30

60

35

25

III

30

90

70

20

IV

30

120

105

15

V

30

150

140

10

VI

30

180

180

0

VII

30

210

210

0

 

4. informatyka stosowana o profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

30

60

35

25

III

30

90

70

20

IV

30

120

105

15

V

30

150

140

10

VI

30

180

180

0

VII

30

210

210

0

Studia II stopnia

I

30

30

20

10

II

30

60

45

15

III

30

90

90

0

5. Teleinformatyka o profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

30

60

35

25

III

30

90

70

20

IV

30

120

105

15

V

30

150

140

10

VI

30

180

180

0

VII

30

210

210

0

6. Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy o profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia I stopnia

I

30

30

16

14

II

30

60

35

25

III

30

90

70

20

IV

30

120

105

15

V

30

150

140

10

VI

30

180

180

0

VII

30

210

210

0

7. Elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Semestr

Liczba punktów ECTS wg programu studiów

Wymagana minimalna liczba punktów ECTS  umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(ustala Rada Programowa kierunku)

Maksymalna wartość całkowitego długu punktowego ECTS umożliwiająca rejestrację na kolejny semestr

(kol. 3 – kol. 4)

w semestrze

od początku studiów

1

2

3

4

5

Studia II stopnia

I

30

30

20

10

II

30

60

45

15

III

30

90

90

0

Wartości całkowitego długu punktowego ECTS , umożliwiające rejestrację studenta na kolejny semestr studiów dla każdego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022