Opiekunowie lat

Opiekunowie lat w roku akademickim 2021/2022

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

Kierunek: AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

ROK  I                   dr inż. Marcin Drechny, profesor PBŚ
ROK II                   dr inż. Marcin Drechny, profesor PBŚ

Kierunek:  ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK  III                        dr inż. Arkadiusz RAJS
ROK  IV                        dr inż. Jacek MAJEWSKI

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

ROK  I            dr inż. Marta KOLASA 
ROK  II           mgr inż. Piotr GRUGEL
ROK  III          prof. dr hab. inż. Elżbieta SZYCHTA 
ROK  IV          dr inż. Grzegorz MECKIEN

Kierunek: ENERGETYKA

ROK III        dr inż. Kazimierz BIELIŃSKI, profesor PBŚ
ROK IV        prof. dr hab. inż. Elżbieta SZYCHTA 

Kierunek:  INFORMATYKA  STOSOWANA

ROK  I            dr inż. Mścisław ŚRUTEK
ROK  II           dr inż. Zbigniew LUTOWSKI
ROK III           dr inż. Damian LEDZIŃSKI
ROK IV           dr inż. Tomasz MARCINIAK, profesor PBŚ

Kierunek: TELEINFORMATYKA

ROK  I            mgr inż. Mirosław PISAREK
ROK  II           mgr inż. Jakub DALECKI
ROK  III          dr inż. Łukasz  ZABŁUDOWSKI 
ROK  IV          dr hab. inż. Maciej WALKOWIAK, profesor PBŚ


STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK  I i II                      dr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI

Kierunek: INFORMATYKA  STOSOWANA


ROK  I i II        mgr inż. Gracjan KĄTEK


STUDIA  NIESTACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

ROK  I          mgr inż. Jadwiga KSIĄŻEK 
ROK  II         dr inż. Maciej FAJFER
ROK  III        mgr inż. Piotr  GRUGEL
ROK  IV        dr inż. Grzegorz MECKIEN

Kierunek: INFORMATYKA  STOSOWANA

ROK  I         dr inż. Mścisław ŚRUTEK
ROK  II        dr inż. Sławomir  BUJNOWSKI
ROK III        dr inż. Mirosław MICIAK
ROK IV        dr inż. Tomasz MARCINIAK, profesor PBŚ

Kierunek: TELEINFORMATYKA

ROK I           dr inż. Michał KRUCZKOWSKI
ROK  IV        mgr inż. Jan KOŁODZIEJ

Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK I          dr inż. Adam MARCHEWKA
ROK II         mgr inż. Małgorzata RATUSZEK 
ROK III        dr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI

STUDIA  NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA


ROK  I i II         dr inż. Jacek  MAJEWSKI


Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

ROK  I                dr hab. inż. Sławomir  CIEŚLIK, prof. PBŚ
ROK II                prof. dr hab. inż. Leszek SZYCHTA


Kierunek: INFORMATYKA  STOSOWANA

ROK  II        dr inż. Rafał Boniecki