Terminarz obron

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się (Terminarz egzaminów dyplomowych):
  • w terminie od 15 stycznia do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
  • w terminie od 15 czerwca do 15 lipca oraz w dniach od 15 września do końca października w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 2. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w Regulaminie studiów w § 35 ust. 5, egzamin dyplomowy odbywa się (Terminarz egzaminów dyplomowych):
  • w miesiącu kwietniu – w przypadku studiów pierwszego stopnia kończących się w semestrze zimowym;
  • w miesiącu maju – w przypadku studiów drugiego stopnia kończących się w semestrze zimowym;
  • w miesiącu grudniu – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.