Struktura
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Piotr Kiedrowski

Z-ca Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Łukasz Saganowski


 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej
dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ

Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej
dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ