XXXII Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Cybernetyki, Mechatroniki oraz Informatyki
20 maja 2022

19-21 maja odbywa się XXXII Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Cybernetyki, Mechatroniki oraz Informatyki. Zjazd Dziekanów to wieloletnia i chlubna tradycja kontynuowana w wielu środowiskach akademickich, tym razem zaszczyt organizacji tego wydarza przypadł Wydziałowi Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej.

Dla naszej młodej Politechniki niewątpliwym zaszczytem jest goszczenie tak zacnych Gości reprezentujących renomowane uczelnie wyższe z całego kraju. Zaproszeni w tym roku Goście w swoich wystąpieniach poruszą najbardziej nurtujące zagadnienia z zakresu nauki, dydaktyki, organizacji oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym.

19 maja to również pierwsza edycja Dnia Automatyki, gdzie środowisko akademickie miało możliwość poznania największych firm związanych z dziedziną automatyki i robotyki. To również dzień, w którym studenci zdobyli doświadczenie i wiedzę od praktyków oraz liczne nagrody.