XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich
27 września 2022

22-25 września 2022 roku odbywał się w Bydgoszczy XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obrady 23 i 24 września 2022 roku odbywały się w Auditorium Novum na Politechnice Bydgoskiej. W uroczystej części XL WZD SEP uczestniczyło wielu gości, w tym Rektor Politechniki Bydgoskiej prof. dr hab. inż. Marek Adamski oraz Prorektor ds. nauki i ewaluacji dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce organizacją branżową zrzeszającą blisko 19 tysięcy członków. SEP ma 50 oddziałów w całej Polsce. Blisko 200 osób uczestniczyło bezpośrednio w Zjeździe.

Uczestnicy Zjazdu w specjalnej uchwale wyrazili podziękowania Politechnice Bydgoskiej za umożliwienie przeprowadzenia samych obrad, ale również wystaw towarzyszących oraz bardzo interesującego seminarium naukowo-technicznego pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Bydgoskiej. Politechnika Bydgoska otrzymała statuetkę z medalem prof. Mieczysława Pożaryskiego, którą odebrał Prorektor ds. nauki i ewaluacji dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ.

Bydgoskie środowisko elektryków zostało wyróżnione organizacją XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP. Członkowie SEP z głosem stanowiącym, na pierwszym Zjeździe w drugim 100-leciu swej działalności i trzecim w historii SEP organizowanym w Bydgoszczy na prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich wybrali dr. hab. inż. Sławomira Cieślika, prof. PBŚ.

Nowo wybrany prezes SEP jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Jest przewodniczącym Rady Naukowej dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Od czerwca 2022 roku pełnił funkcję prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP. Za swoją pracę na Politechnice Bydgoskiej oraz działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany. Na XL Walnym Zjeździe Delegatów SEP również otrzymał zaszczytne wyróżnienie. Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za zasługi dla Niepodległej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowił odznaczyć Sławomira Cieślika Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.