Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale
08 grudnia 2022

8.12.2022 podczas posiedzenia Kolegium Wydziału zostały ogłoszone wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki w roku akademickim 2021/2022. 

Komisja konkursowa w składzie: 
prof. dr hab. inż. Ryszard S. Choraś – Przewodniczący
dr inż. Mścisław Śrutek – z-ca Przewodniczącego
dr inż. Zbigniew Kłosowski – Sekretarz 
dr inż. Beata Marciniak 
dr inż. Grzegorz Meckien
dr inż. Jacek Majewski 


przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac inżynierskich.  
W kategorii prac magisterskich Komisja postanowiła przyznać nagrodę Panu:
mgr inż. Rafał Chrobak, promotor prof. dr Garcia Galan

Temat: Color tracking in video signals using AI-based docker container scheduling in a real edge computing network

oraz wyróżnienie dla Pana: 
mgr inż. Mateusza Kończal, promotor dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ

Temat: Implementacja i badania wybranych algorytmów metaheurystycznych, opartych na sztucznej inteligencji w zadaniach optymalizacji

W kategorii prac inżynierskich Komisja postanowiła przyznać nagrodę Panu: 
inż. Piotr Pieńczewski, promotor dr hab. inż. Jan Mućko, prof. PBŚ

Temat: analiza bez czujników ego sterowania prędkością lub momentem dwóch sprzężonych mechanicznie silników asynchronicznych

oraz wyróżnienia Panom:
inż. Adam Prusak, promotor dr inż. Piotr Kiedrowski,

Temat: Emulator programowy modemu ST7580

inż. Julian Żyromski, promotor dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ,

Temat:  Implementacja sprzętowa N-redundantego systemu autopilota dla bezzałogowych statków powietrznych 
 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!