Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki współuczestniczy w rozwiązywaniu przyszłych problemów transformacji energetycznej
16 kwietnia 2023

14 kwietnia 2023 r. na Politechnice Bydgoskiej odbyło się spotkanie merytoryczne zainicjowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich z udziałem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Sławomir Cieślik, z PSE S.A. uczestniczyli: Stanisław Pokora (dyrektor Departamentu Standardów Technicznych, Konstancin-Jeziorna), Krzysztof Piotrowski (dyrektor ds. Infrastruktury i Telekomunikacji, Konstancin-Jeziorna), Paweł Pijanowski (zastępca dyrektora ds. Zarządzania Operacyjnego Eksploatacji w Departamencie Eksploatacji, Konstancin-Jeziorna), Jacek Gadomski (zastępca dyrektora ds. Nadzoru w Departamencie Standardów Technicznych, Konstancin-Jeziorna) oraz Marcin Cegłowski (kierownik Wydziału Nadzoru Standaryzacji w Departamencie Standardów Technicznych, Bydgoszcz), Politechnikę Bydgoską reprezentowali: Piotr Jarczewski (dyrektor Działu IT PBŚ) oraz przedstawiciele Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki: prof. Tomasz Marciniak (dziekan WTIiE), prof. Marcin Drechny (dyrektor IIE) oraz dr Piotr Kiedrowski (Dyrektor ITiI).

Spotkanie wynikało z wcześniejszych ustaleń o współpracy między PSE S.A. oraz SEP, a na podstawie porozumienia między SEP i PBŚ możliwa była merytoryczna dyskusja dotycząca nowych wyzwań dla sektora elektroenergetyki, zwłaszcza w sferze informatyki i telekomunikacji. Tym samym Politechnika Bydgoska realizuje swoje cele strategiczne w obszarze naukowej i dydaktycznej działalności na potrzeby i w ścisłym związku z otoczeniem gospodarczym Polski. Działalność w tym zakresie pracowników Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, wsparta doświadczeniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz ogólnopolskim potencjałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pozwala na promowanie postępu naukowo-technologicznego oraz innowacji poprzez upowszechnianie wiedzy eksperckiej w najważniejszych sektorach gospodarki narodowej. Jest to przykład współczesnego podejścia do rozwiązywania problemów w trwającym w Polsce i Europie procesie transformacji energetycznej, łączącym osiągnięcia naukowe z doświadczeniami praktycznymi w jak najszerszym zakresie nowoczesnej elektroenergetyki.

Zaplanowano kolejne spotkania, które będą koncentrowały się na etapowym określaniu obszarów do współdziałania i zakresu oraz sposobu ich realizacji. Życzymy wszystkim udziałowcom instytucjonalnym, jak również indywidualnym (osobowym) sukcesów w rozwiązywaniu tak ambitnych tematów przyszłościowych.