Warsztaty dla studentów kierunków elektrotechnika oraz automatyka i elektronika z praktycznego wykorzystania oprogramowania SEE Electrical
21 kwietnia 2023

 

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników firmy L.K. Control S.C., Instytut Inżynierii Elektrycznej WTIiE oraz Studenckie Koło Naukowe SEP zorganizowały dla studentów certyfikowane szkolenie w zakresie Podstaw projektowania systemów automatyki w oparciu o Polskie Normy, z wykorzystaniem oprogramowania SEE Electrical.

Zakres szkolenia obejmuje:

- podstawowe pojęcia wykorzystywane w automatyce,

- omówienie wymagań podstawowych norm,

- zebranie założeń projektowych na podstawie wymagań klienta,

- dobór komponentów – praca z notami katalogowymi,

- wykonanie projektu w oprogramowaniu SEE Electrical (od wykonania arkusza formatowego do rysunku 2D szafy sterowniczej).

Szkolenie prowadzi Krzysztof Lewandowski (redaktor naczelny portalu automatyka.pro ). Uczestniczy w nim 25 studentów z kierunków: elektrotechnika oraz automatyka i elektronika. Dzięki tym zajęciom, studnenci poznają zasady projektowania układów automatyki zgodnie z normami, a do tworzenia dokumentacji projektowej stosują wykorzystywane w przemyśle oprogramowanie SEE Electrical. Studenci Politechniki Bydgoskiej mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania w trakcie studiów podczas przygotowywania sprawozdań, projektów oraz prac dyplomowych. Szkolenie obejmuje kilka trzygodzinnych spotkań w kwietniu oraz maju i realizowane jest w formie warsztatowej. Jest to ciekawa alternatywa poszerzenia i weryfikacji wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych. Dodatkowo portal automatyka.pro udostępnił (nie tylko dla studentów) swoje forum, na którym można dyskutować między innymi na temat realizowanych projektów, jak również obsługi oprogramowania SEE Electrical: https://automatyka.pro/forum/