Umowa z firmą IPC Sp.z o.o Gliwice
13 kwietnia 2023

12 kwietnia 2023 roku Politechnika Bydgoska reprezentowana przez Rektora - prof. Marka Adamskiego - podpisała umowę o współpracy z firmą IPC Sp. z o.o. Gliwice. W imieniu firmy podpis na dokumencie złożył Prezes Zarządu dr inż. Edward Siwy. 

Firma IPC Sp. z o.o. jest producentem profesjonalnego oprogramowania wspierającego przedsiębiorstwa energetyczne w projektowaniu i inżynierskich obliczeniach sieci elektroenergetycznych.

Umowa dotyczy wspólnego prowadzenia prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie doradztwa, prac badawczo-naukowych, projektowo-konstrukcyjnych, poszukiwania rozwiązań i produktów innowacyjnych, wykonywania prototypów maszyn i urządzeń oraz ekspertyz i szkoleń.
W spotkaniu - ze strony IPC - uczestniczył także Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju rynku - mgr inż. Mateusz Janik.