Seminarium naukowe Komisji Informatyki i Automatyki PAN Oddział Poznań
28 listopada 2022

W dniu 25 listopada 2022r odbyło się zorganizowane przez Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki seminarium naukowe Komisji Informatyki i Automatyki PAN Oddział Poznań pod tytułem „Wybrane zastosowania inteligencji obliczeniowej”.


Seminarium odbyło się w trybie zdalnym. W połączeniu wzięło udział około 45 osób z wielu ośrodków naukowych, m.in. UZ, PW, PWr, ZUT, UKW, WAT, UMK, oraz PBŚ. Seminarium rozpoczął prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, przewodniczący KIA PAN O/Poznań. Uczestników powitali także organizatorzy seminarium prof. dr hab. inż. Michał Choraś oraz dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, prof. PBŚ.


Część pierwsza seminarium pod tytułem „Walka z dezinformacją”. Przedstawiono w niej cztery wystąpienia, w tym rozpoczynające wystąpienie plenarne prof. dr hab. inż. Michała Woźniaka z Politechniki Wrocławskiej. Ponadto w tej części zaprezentowane zostały wyniki pierwszej fazy projektu NCBiR SWAROG (System WykrywAnia dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji) – prelekcję wygłosili dr hab. inż. Rafał Kozik, profesor PBŚ oraz dr inż. Paweł Ksieniewicz z Politechniki Wrocławskiej. Część pierwszą seminarium wzbogacił także dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. PW prezentując wyniki projektu DISSIMILAR.


Częśc druga seminarium miała tytuł „Kognitywistyka i medycyna”. Wykład plenarny wygłosił prof. dr hab. inż. Włodzisław Duch. Kolejne referaty wygłosili pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu: Dr hab. Krzysztof Grąbczewski oraz prof. dr hab. inż. Oleksandr Sokolov.