Ś.P. dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski, prof. PBŚ
07 stycznia 2022

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 5 stycznia 2022 r. zmarł

ś.p.

dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski, prof. PBŚ

Wieloletni pracownik Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Profesor pełnił funkcje kierownicze w strukturach Uczelni jako Prorektor, a także jako wieloletni Dziekan Wydziału.  W pamięci społeczności akademickiej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej Profesor Zdzisław Drzycimski pozostanie szanowanym kolegą, nauczycielem i mistrzem oraz przyjacielem młodzieży.

Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 14 stycznia o godz.11.00 w kościele Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Bydgoszczy ul.Ogrody 18

Pogrzeb odbędzie się po mszy świętej na cmentarzu przy ul.Brzozowej w Żołędowie.