Projekt ATENA
14 lipca 2022

Projekt ATENA: Artificial inTElligence traiNing progrAmme jest realizowany przez pracowników Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Projekt ten uzyskał wsparcie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Spinaker (nabór 2020) ze środków Unii Europejskiej (program PO WER). Łączna kwota dofinansowania wynosi 369 490,00 PLN.

Projekt jest zaplanowany na trzy edycje, w których łącznie weźmie udział co najmniej 40 zagranicznych studentów. Obecnie na PBŚ przebywa 14 studentów, którzy uczestniczą w II edycji projektu. Każda edycja składa się z kilku części. Pierwszym jest własna praca z materiałami dostarczonymi przez prowadzących zajęcia. Kolejny to przyjazd do Bydgoszczy i uczestnictwo w warsztatach. Studenci podczas tygodniowego pobytu na PBŚ realizują projekty w międzynarodowych grupach. Dopuszcza się też udział zdalny. Każda z grup ma wsparcie dwóch trenerów i pod ich opieką rozwiązuje wybrany wcześniej problem stosując metody sztucznej inteligencji. Projekty dotyczą rozmaitych tematów: od wykrywania anomalii w sieci, przez ocenę wiarygodności klientów aż do wybranych problemów wizji komputerowej. Wsparciem dla studentów jest również przedstawiciel biznesu, który zwraca szczególną uwagę na konieczność zarządzania pracą w zespole oraz skupienia się też na potencjalnych zastosowaniach biznesowych przygotowywanego rozwiązania. Studenci podczas pobytu w Bydgoszczy biorą udział również w wykładach dotyczących sztucznej inteligencji, warsztatach prezentacji, a także programie kulturalnym.

Projekt realizuje kilka celów. Pierwszym z nich jest umiędzynarodowianie społeczności akademickiej naszej politechniki. Projekt ATENA pokazuje Bydgoszcz i Politechnikę Bydgoską jako dobre miejsce do studiowania. Innym celem jest kształcenie kadr w dziedzinie AI. Jak wskazują liczne raporty w Polsce i na świecie wciąż brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się sztuczną inteligencją. Absolwenci projektu są zachęcani również do pierwszych publikacji naukowych. Być może któryś z nich zwiąże swoją przyszłość z pracą badawczą.