Konkurs Prezydenta Bydgoszczy na najlepszą pracę dyplomową 2023
27 marca 2023

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które poruszają problematykę związaną z Bydgoszczą i współgrają z aktualnymi potrzebami miasta. Na autorów najlepszych prac (i ich promotorów) czekają nagrody pieniężne.

Czekamy na prace dyplomowe, które zostały obronione w roku akademickim 2021/2022. Muszą one dotyczyć problematyki związanej z miastem, w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.