Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
28 października 2022

Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale w roku akademickim 2021/2022. Konkurs dotyczy wszystkich prac, zarówno magisterskich i inżynierskich obronionych planowo od 1 października 2021 do 30 września 2022.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem.

Formularz zgłoszeniowt stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu należy dostarczyć do Dziekanatu do 15 listopada 2022.