Konferencja TYGIEL
21 października 2022

Szanowni Państwo,
mam zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w jubileuszowej XV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", która odbędzie się 23-26 marca 2023 roku w formie hybrydowej (Lublin/online). Wydarzenie potrwa aż 4 dni, z czego 23-26 marca będziemy mieli możliwość spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Natomiast 25-26 marca będziemy mieli okazję prowadzić sesje stacjonarne (również transmitowane online).
 
Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

 

TYGIEL 2022 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin wiedzy:
- obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
- obszaru nauk przyrodniczych;
- obszaru nauk ścisłych;
- obszaru nauk technicznych;
- obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
- obszaru nauk humanistycznych;
- obszaru nauk społecznych;
- obszaru sztuki.

 

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa. I tura rejestracji trwa do 25 października 2022 roku. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: https://www.konferencja-tygiel.pl/

 

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. 

­

­

Wydarzenie od lat cenione jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.