IV edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA
24 listopada 2022

Mamy przyjemność poinformować, że rusza czwarta edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów I stopnia Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Przewidziano przyznanie maksymalnie 10 stypendiów dla studentów spośród uczelni współpracujących z ENERGA-OPERATOR SA. Stypendia wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2500 zł brutto miesięcznie.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA dla studentów Politechniki Bydgoskiej (Regulamin). Zainteresowany student, składa wypełniony wniosek w Dziekanacie Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki (Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA - załącznik). Złożone wnioski są poddawane ocenie przez Komisję, która kwalifikuje wybranych kandydatów ubiegających się o stypendium do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, na jeden z 11 poniższych tematów:

 • Cable pooling (źródła wiatrowe + źródła fotowoltaiczne) jako sposób na efektywne wykorzystanie potencjału infrastruktury energetycznej.
 • Wykorzystanie magazynów energii jako uzupełnienie cable pooling’u.
 • Usługi elastyczności jako sposób na zwiększenie efektywności pracy systemu i sieci dystrybucyjnej. Przykłady innowacyjnych projektów w Polsce i w Europie związanych z usługami elastyczności.
 • Metody diagnostyki wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych oraz ich znaczenie w eksploatacji sieci.
 • Klastry energii – perspektywy rozwoju w Polsce i wpływ na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.
 • Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.
 • Zasady określania obszaru i weryfikacji Zespolonej Instalacji Uziemiającej.
 • Obciążalność statyczna i dynamiczna linii napowietrznych i kablowych WN – możliwości efektywnego wykorzystania możliwości przesyłowych linii.
 • Produkcja zielonego wodoru w celu zwiększenia potencjału źródeł OZE.
 • Elektrolizer wodorowy jako magazyn energii.
 • Reaktory jądrowe SMR – przegląd dostępnych rozwiązań i kierunki rozwoju na świecie.

Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 10 minut. Prezentacje przed komisją będą odbywać się w grudniu 2022 roku w formie online.
Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 
Wnioski można składać do 2 grudnia 2022 roku, do godz. 10.00, do Dziekanatu Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PBŚ do Pani Kierownik Dziekanatu.
W poprzednich edycjach programu, stypendium firmy ENERGA-OPERATOR SA. stypendium otrzymało 4 studentów naszego Wydziału

Pozostałe aktualności