III Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA
15 października 2021

Mamy przyjemność poinformować, że rusza trzecia edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA. 

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów I stopnia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunków elektrotechnika oraz energetyka.
Przewidziano przyznanie maksymalnie 5 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże, dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy).
Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 6 tematów:

  • Przegląd rozwiązań technologicznych w zakresie kompensacji ziemnozwarciowej realizowanej za pomocą dławików nadążnych.
  • Regulacja jakościowa operatorów systemu dystrybucyjnego. Organizacyjne i techniczne metody poprawy wskaźników SAIDI, SAIFI, CRP.
  • Rynek mocy i usługa DSR jako elementy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.
  • Magazynowanie energii rozwiązania klasyczne oraz innowacyjne metody i technologie wspierające realizację wymagań wynikających z kodeksu sieciowego dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego.
  • Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy lokalnej sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
  • Przegląd technologii zabezpieczania infrastruktury krytycznej w kontekście realizacji przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 8 minut. Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie lub grudniu 2021.
Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

 
Wnioski można składać do 10 listopada 2021 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PBŚ.