GODZINY DZIEKAŃSKIE dla studentów studiów stacjonarnych
27 kwietnia 2023
Ze względu na ostatnie pożegnanie niezwykle zasłużonego pracownika Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, wieloletniego Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich,
dr. inż. Mścisława Śrutka
 
Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
ogłasza   GODZINY DZIEKAŃSKIE
dla studentów studiów stacjonarnych
w dniu 
28 kwietnia 2023 r. (piątek) – cały dzień